Lyft upp Qi Visby [2004-09-18]

På vackra Hemse Folkhögskola genomförde vi helgen 040918-19 vår andra grundkurs någonsin på Gotland. Fredagskvällens öppna föreläsning hölls i Visby, vilket var premiär för oss. Deltagarna, ungefär hälften nybörjare och hälften repeterande, gick in för uppgiften med stort intresse och de nya lärde sig snabbt.

Bland resultaten för nybörjarna på kursen kan bl.a. nämnas en kvinna som under kursen upplevde ett inre lugn. Alla evigt pågående tankar klingade av, något hon inte upplevt på lång tid och istället fylldes hon av inre harmoni. En annan kvinna som länge kämpat med flera olika hälsoproblem upplevde på sista timmen av kursen hur hennes intensiva ryggsmärtor bara försvann.

Lärare:

Lars Hagner