Sommarkurs 1 LUQ Kvänum [2004-06-28]

Trots att vi i år bytte kursort från tidigare uppskattade Hamburgsund till mer anonyma Kvänum kunde vi glädjas åt att bli så många deltagare som 150 stycken. Förutom från Sverige, Norge och Finland, där de flesta på våra kurser kommer ifrån, kom i år även folk från Holland, Danmark samt Tyskland. Då 9-dagarskurserna alltid hålls på engelska och översätts till svenska är det inte svårt för någon att hänga med.

Som vanligt var det förutom den gedigna träningen Su Dongyues föreläsningar som gav starkast intryck. Han betonade särskilt vikten av att studera fakta, allt från den egna upplevelsen till genomförd grundläggande medicinsk forskning, i syfte att bygga upp förtroendet och därigenom öka motivationen. Den egna träningen hemma under resten av året är den tuffaste. Den kräver en starkare vilja, något som Su Dongyue hjälpte oss att bygga upp under kursen.

Utomhusträning i Kvänum

Inför en sån här stor kurs, där man bor och lever tillsammans med många andra, är flera osäkra på och kanske oroliga för hur de skall klara av det. I år, liksom under tidigare år, var det på påfallande hur mycket man oroat sig i onödan. Det går alltid bättre än man tänkt sig. I det starka gemensamma Qi-fältet som finns på alla våra kurser, särskilt under sommarkurserna, klarar man av mycket mer än man tror sig vara mäktig. I kursutvärderingen framgår tydligt hur bra allt fungerat, även sådant man kanske oroade sig för innan.

På den halva lediga dagen arrangerades en mycket uppskattad utflykt till Läckö slott. Kvällens cabaret sedan var kanske den allra bäst som arrangerats på någon av våra sommarkurser. Amatörer och proffs i en salig blandning, alla delade med sig för att ge kärlek och glädje till alla åhörarna.

Varför kommer då så många till våra sommarkurser? Varför är det så många som kommer år efter år? Ja, en anledning är naturligtvis möjligheten att direkt få ta del av Su Dongyues visdom och erfarenhet direkt, inte via elever till elever till elever. En annan anledning är att man trivs så bra och blir väl omhändertagen. Inte minst beror det nog på att resultaten av 9 dagars gemensam träning är så påtagliga, i flera fall rent förbluffande. Nedan samt framåt under avdelningen "Personliga berättelser" kan Ni få ett axplock ur den digra skaran med deltagarnas goda resultat. Ni kan också nedan se exempel på hur stor procentuell andel av deltagarna med olika besvär, som blev bättre eller helt bra under kursens gång.

Staplarna visar hur många procent av deltagarna som fick förbättringar under kursen

Deltagarnas kommentarer

"Mina fötter som alltid har varit kalla har börjat koka."

"Höger handled som varit bruten har blivit mycket rörligare."

"Har under kursens gång slutat med sömntabletter som jag inte klarat tidigare. Känslan av inre harmoni och ett lugn är mycket tydlig efter all Qigongträning."

"Härlig gemenskap med goda och snälla människor, ledare som kursdeltagare."

"Spänningar har minskat."

"Känner mig piggare än tidigare."

"Har icke ord för hur tacksam jag är. Har ej märkt någon irritation någon gång, bara trevligt."

"Hjärtat o puls 60-70/min, tidigare 90-100/min."

"Jag har blivit av med allergi som jag haft i 10 år."

"Jag kom hit övertygad om att ingen eller inget skulle få mig att lyfta min högra arm som smärtade så. Men nu tränar jag här som alla andra, utan smärtor!"

"Jag har haft mycket stress ända sen jag var tonåring, också mycket muskelsmärtor. Nu har jag tränat några år. Igår var jag totalt smärtfri och hade lugn i sinnet, helt nytt för mig."

Gruppbild

Lärare:

Su Dongyue