Lyft upp Qi Nybro [2003-11-22]

Nybro Kommun, liksom andra storarbetsgivare har stora problem med höga sjukskrivningstal. Det kostar kommunen och hela samhället mycket pengar varje år. Som ett led i Nybro Kommuns satsning på att minska sjukskrivningarna, subventionerade man 12 personer som fick lära sig Zhineng Qigong på en grundkurs i Nybro 031122-23. Satsningen skall utvärderas successivt och om den faller väl ut kan man tänka sig att fortsätta satsningen och låta fler anställda gå kurs.

Totalt deltog närmare 30 personer i kursen. Träningsintensiteten och den positiva inställningen var påtaglig. Även om vissa övningar kan upplevas som lite jobbiga kämpade man på, förvissade om att det var möjligt att förbättra sin hälsa genom träningen. Alla deltagarna var efter kursen inställda på att träna vidare, dels hemma men också på gemensam träning. En kväll i veckan kommer det att erbjudas gruppträning i Nybro.

Deltagarnas kommentarer

Från deltagarnas kommentarer efter kursen kan vi till exempel nämna följande: "Jag orkade mycket mer än vad jag väntade mig", "Känner mig lugnare och samtidigt piggare" samt "Konstigt, smärtan i min axel, som jag fått sjukgymnastik och varit sjukskriven för, verkar ha försvunnit." En annan deltagare som tidigare deltagit i Qigongträning med två andra metoder sa spontant: "Det här kändes verkligen annorlunda. Jag kände en stark genomströmning i kroppen."

Lärare:

Lars Hagner