Lyft upp Qi Ljungby [2004-02-21]

I närmare 4 års tid har vi haft kurser på lasarettet i Ljungby. Det är anställda på en öppenvårdsavdelning, främst med inriktning på stresspatienter som anordnar kurser där. Kurserna är öppna för alla, säväl patienter på avdelningen samt övriga. Efter genomgången kurs kan patienterna träna i grupper på Lasarettet och övriga kan delta i gruppträningen en kväll i veckan.

Helgen 21-22 februari var det dags igen, denna gången deltog 28 personer, varav 15 för första gången. Engagemanget och entusiasmen var stor, man lärde sig snabbt och resultaten blev tydliga. Här följer några exempel på vad deltagarna delade med sig av efter kursen:

"När vi gjorde Lyft Upp Qi idag kunde jag känna en inre frid."

"Förut hade jag jämt urinvägsinfektioner och åt ofta pencillin. Efter min första kurs i augusti förra året försvan de problemen och jag har inte behövt medicinera med pencillin alls!"

"Jag känner mig mycket starkare, både fysiskt och mentalt. Jag kan hantera svårigheter mycket bättre idag än innan jag började träna Qigong."

Lärare:

Lars Hagner