LUQ 2 Mariehamn [2004-03-13]

I flera år har vi genomfört grundkurser i Lyft Upp Qi i Mariehamn på Åland. Där finns många som använder sig av vår träning för att påverka sin livskvalitet. De tränar själva hemma och även tillsammans i våra träningsgrupper. Helgen 13-14 mars fick de även chansen att för första gången gå fortsättningskursen, Lyft Upp Qi 2. De flesta som deltog i kursen har tränat några år, andra har tränat kortare tid.

Ett gemensamt intryck hos deltagarna efter kursen verkade vara att de fått ökad förståelse för att Lyft Upp Qi och Qigong är mycket mer än "bara" rörelser. Att det innehåller så mycket och att det finns så mycket att lära sig. Flera uttryckte att den ökade förståelsen motiverar till ännu mer träning och att det känns roligt.

Deltagarnas kommentarer

En deltagare som tränat några år uttryckte efteråt att hon upplevde kursen som en fördjupning på sommarkursens insikter. Hon kunde i träningen på nytt känna vissa av de känslor hon hade i barndomen, känslor av glädje och lycka hon inte känt på länge. En annan deltagare som studerar musik hade fått tillbaka värmen i sina händer och fingrar igen. Hon sa att hennes pianolärare också hade kommenterat det. Hon behöver inte längre använda avklippta fingervantar när hon spelar piano.

Lärare:

Lars Hagner