LUQ 2 Stockholm [2004-03-20]

Kursen gav en större förståelse för vad Qigong är och vad en bra Qigongmetod kan ge sina utövare. Deltagarna var nöjda med de två träningsdagarna. Flera av deltagarna berättade att de kände sig energiska efter kursen, att de var lugna och avspända.

Flera av deltagarna har under den tid de tränat uppnått mycket bra resultat. Ett vanligt fenomen är att allteftersom man vänjer sig vid sin nya problemfria situation glömmer man bort hur besvärligt det var innan man började träna. En kvinna berättade t.ex att för en vecka sedan hade hon fått ont i en tumme. Det fick henne att minnas att hon faktiskt hade haft den typen av smärta i alla lederna innan hon började träna Qigong.

En del berättade att de efter en tids Qigongträning känner sig mentalt starkare och kan hantera livet och dess svängningar på ett mycket bättre sätt än tidigare. En kvinna t.ex berättade att hon numera kan koncentrera sig bättre, känner sig mer rationell – mindre känslomässig i sin argumentation.

Lärare:

Lars Hagner