LUQ 2 Göteborg [2004-03-27]

Helgen 27-28 mars hölls en Lyft upp Qi 2 kurs i Göteborg. Några av deltagarna fick påtagliga resultat och undervisningen upplevdes som intressant.

En av deltagarna hade varit med om en skidolycka fyra dagar före helgkursen, som resulterade i en fraktur i axelleden. I början av kursen klarade han bara att lyfta armen någon decimeter, men på andra kursdagen kände han sig mycket bättre. Då kunde han lyfta armen nästan till axelhöjd, och han var mycket spänd på att höra vad läkaren kommer att säga om hans framsteg när han skall på återbesök på sjukhuset.

En annan deltagare har också varit med om en skidolycka. Det hände för några år sedan, och hon fick en fraktur på en ryggkota. På första kursdagen hade hon ett ömmande blåmärke i området vid ryggkotan. Dagen efter var ömheten försvunnen.

Deltagarna tyckte det nya i undervisningen var intressant, korrigeringen av övningarnas utförande var nyttig och det gick lättare att slappna av djupt med hjälp av det man fick lära sig på Lyft upp Qi 2.

Lärare:

Patrik Rastija