Lyft Upp Qi Trondheim [2018-09-22]

Kursen hölls denna gång i Bridgehuset i Trondheim. Några hade rest långväga för att vara med på kursen. Både nya och repeterande gladde sig åt att vara tillsammans. Skärpa, lugn och välmående blev en gemensam nämnare för denna kurs.

Några kommentarer från deltagarna:

 

Astma-hosta borta

"Astma-hostan som plågat mig våldsamt länge – både dag och natt, är borta nu."

 

Smärtor i skuldror försvann

"Jag är ny på denna kurs. Under starkt tvivel följde jag med. Jag är överraskad av dess verkan. Skuldrorna är helt förändrade, smärtorna är borta. Denna helgen har jag också snarkat mindre. Enligt min fru så brukar jag snarka som en älg."

 

Välmående

"Jag letar efter en metod eller ett verktyg att använda i vardagen, för att blir stark och smärtfri. Kroppen har varit i obalans med spänningar, smärtor och utmattning. Denna kurs var nyttig och god, jag kände välmående igår och nu har jag känslan att jag använt helgen optimalt. Mitt mål är att kunna fortsätta att arbeta och få en positiv cirkel. Jag håller problemen i shack med denna träning."

 

Värme i fötterna

"Det är skönt att vara här och träna. Det känns som att batterierna blir laddade och att allt blir bättre. Det är mycket värme i fötterna nu och jag är gladare än när jag kom."

 

Känner lugn

"På denna helgkurs blev jag omedelbart fantastiskt lugn och det varade hela helgen. Jag fryser alltid när jag är på kurs, men i helgen har jag varit genomvarm – till och med mina fingrar är varma. Jag är så tacksam för Qigongen och inte minst för alla dessa fina människor som jag möter här."

"Det är gott att komma bort från vardagen och arbetslivet och träna i det starka Qi-fältet här. Både kropp och tankar slår sig till ro."

 

Problem med anklar bättre

"Jag har en skuldra i kläm, det jobbar på och löser sig allt eftersom. Under korrigeringen av knäböjningarna kände jag att en del ankelproblem har rätat ut sig. Jag har haft en paus där."

 

Löser problem

"I natt vaknade jag av att problemen kom seglande, ändå klarade jag att slappna av och inte bli så tagen av det svåra. Jag fokuserar nu på att det löser sig, att vara lugn och tro att man skall överleva även om det är stora utmaningar. Det är bra att ha denna metoden."

 

Bättre kroppskännedom

"Kursen har varit inspirerande. Det är en fin grupp her. Efter kursen har jag haft en annan kroppskännedom än före helgen. Jag känner förbättringar på bara några dagar, den mest positiva upplevelsen är att det har varit möjligt att komma på plats så pass snabbt. Det är fantastiskt skönt."

 

Lärare:


Ingrid Tidemann

 

 

Kurset ble denne gang holdt i Bridgehuset i Trondheim. Noen hadde reist lang vei for å delta. Både nye og repeterende deltakere hadde glede av å trene sammen. Klarhet, ro og velvære ble en fellesnevner for denne helgen.

Noen kommentarer fra deltakerne:

 

Astmahoste borte

"Astma-hosten, som jeg har vært voldsomt plaget av lenge - både dag og natt, er nå borte."

 

Skuldersmerter forsvant

"Jeg er ny på dette kurset. Under sterk tvil ble jeg med. Jeg er overrasket over virkningen. Skuldrene er helt forandret. Smertene er borte. Denne helgen har jeg også snorket mindre. Iflg. min kone bruker jeg å snorke som en elg."

 

Velvære

"Jeg leter etter en metode/verktøy i hverdagen for å bli sterk og smertefri. Kroppen har vært i ubalanse, med spenninger, smerter og utmattelse. Dette kurset er nyttig og godt. Jeg kjente på velvære i går, og jeg har nå følelsen av å ha brukt kurshelgen optimalt. Mitt mål er å være i jobb fortsatt, og få en positiv sirkel. Jeg holder ting i sjakk med denne treningen."

 

Varme i føttene

"Det er fint å være her og trene. Det kjennes som om at batteriene blir ladet, og at alt blir bedre. Det er mye varme i føttene. Jeg er mye gladere nå enn da jeg kom."

 

Kjenner ro

"På dette helgekurset fikk jeg med en gang en fantastisk ro, og som varte absolutt hele helga. Jeg fryser alltid når jeg er på kurs, men i helgen var jeg gjennomvarm – til og med fingrene mine var varme. Jeg er så takknemlig for Qigong’en, og ikke minst for alle de fine menneskene som jeg møter der."

"Det er godt å komme fra hverdagen og arbeidslivet og trene i det sterke Qi-feltet her. Det roer seg i kroppen og tankene."

 

Ankelbrudd bedre

"Jeg har en skulder i klem. Det jobber på og løsner etter hvert. Under korrigeringen av knebøy kjente jeg at en del ankel-skavanker rettet seg ut. Jeg har hatt et brudd der."

 

Løser problemer

"I natt våknet jeg av at problemene kom seilende. Likevel klarte jeg å slappe av, og ikke bli tatt til fange om noe blir vanskelig. Jeg fokuserer nå på at det løser seg, være rolig og tro at man skal overleve selv om det er store utfordringer. Det er bra å ha denne metoden."

 

Bedre kroppsfølelse

"Kurset har vært inspirerende. Det er en fin gruppe her. Etter kurset har jeg hatt en annen kroppsfølelse enn før helgen. Jeg kjenner forbedringer på bare noen dager. Den mest positive opplevelsen er at det har vært mulig å komme på plass såpass raskt. Det er fantastisk godt."

 

Lærer:


Ingrid Tidemann