Föreläsningar

Sverige

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2017-10-27

18:30 - 20:00

Lund

Svenska

Info

2017-10-27

18:30 - 20:00

Göteborg

Svenska

Info

2017-11-17

18:30 - 20:00

Ystad

Svenska

Info

2017-12-01

18:30 - 20:00

Göteborg

Svenska

Info

2018-01-02

18:30 - 20:30

Göteborg

Svenska & Engelska

Info

2018-01-18

18:30

Stockholm

Svenska

Norge

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2017-10-21

19:00 - 20:30

Bergen

Svenska / Norska

Våra kurser

kursrapporter shortcut