Föreläsningar

Finland

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2018-10-09

18:00

Åbo

Svenska / Finska

Sverige

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2018-10-05

18:30 - 20:00

Lund

Svenska

Info

2018-10-12

19:00

Nybro

Svenska

Info

2018-10-26

18:30 - 20:00

Ljungskile

Svenska

Info

2018-10-26

19:00 - 20:30

Göteborg

Svenska

Info

2018-11-23

19:00 - 20:30

Göteborg

Svenska

Norge

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2018-09-21

19:00 - 20:30

Trondheim

Svenska / Norska

Info

2018-10-24

19:00 - 20:30

Oslo

Svenska / Norska

Våra kurser

kursrapporter shortcut