Föreläsningar

Finland

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2017-09-14

09:23 - 09:23

Åbo

Svenska

Info

2017-09-15

09:24 - 09:24

Hangö

Svenska

Sverige

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2017-08-31

18:30 - 20:00

Stockholm

Svenska

Info

2017-09-01

20:30 - 22:00

Alingsås

Svenska

Info

2017-10-27

18:30 - 20:00

Lund

Svenska

Info

2017-11-17

18:30 - 20:00

Ystad

Svenska

Norge

Datum
Tid
Ort
Språk
Info

2017-08-25

19:00 - 20:30

Bergen

Svenska / Norska

Info

2017-10-21

21:00 - 22:30

Bergen

Svenska / Norska

Våra kurser

kursrapporter shortcut