Lisää kesäkursseista

Kuten ennenkin Su Dongyue tulee opettamaan paljon uusia asioita ensi kesän yhdeksän päivän kursseilla. Tämä koskee sekä Kohota qitä että Xing Shen Zhuang -kurssia. Myös qi-kampakurssi, joka pidetään molemmilla kesäkursseilla, sisältää uusia asioita.

Meidän vahva ja hieno qikenttä paranee vuosi vuodelta. Qikenttä on Zhineng Qigongin tärkein ominaisuus ja se riippuu paljon pääopettajan gong fusta. Yhä useammat kesäkursseille osallistujat ovat harjoitelleet monta vuotta ja siten asteittain parantaneet omaa gong fuaan, mikä myöskin vaikuttaa qikentään positiivisesti. Qikenttä on merkittävä syy niihin kaikkiin hyviin tuloksiin joita osallistujat ovat saaneet kursseilla. Heikossa qikentässä eivät tulokset tule niin nopeasti tai eivät tule ehkä lainkaan. Liian heikossa qikentässä voi olla jopa mahdotonta käsitellä joitakin terveysongelmia. Lue lisää qikentästä ja sen merkityksestä.

Meistä

omat kertomukset

kurssiraportit

kurssimme