Astma- ja allergialiiton qigongprojekti vuonna 1997

Träning av Lyft upp Qi under projektet 1997 Astma- ja allergialiitto järjesti syksyllä 1997 kohota qitä -kurssin yhdessä European Zhineng Qigong -keskuksen kanssa. Liiton jäsenet opettelivat Zhineng Qigongia qigongmestari Su Dongyuen johdolla. Ennen ja jälkeen projektin osallistujille tehtiin lääketieteellisiä kokeita dosentti Olle Zetterströmin (Karoliininen yliopistosairaala) valvonnassa. Lisäksi osallistujat täyttivät kaksi kyselykaavaketta sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin että harjoitteluun liittyen. Osallistujilla oli hyvin erilainen terveydentila. Kaikenkaikkiaan oli 35 osallistujaa, joista nuorin oli 25 vuotias ja vanhin 69 vuotias. 29:llä henkilöllä oli astma- ja/tai allergialääkitys. Useat olivat psyykkisesti epätasapainossa, tavallisin ongelma oli alakuloisuus ja depressio. Monet kärsivät myös erilaisista kiputiloista, joista tavallisimmat olivat niska-, hartia- ja selkävaivat.

Projektin aikana muuttui osallistujien alussa hieman skeptinen asenne luottavaisemmaksi menetelmää kohtaan ja uskoksi siihen että todellakin terveydentila voi parantua ja ehkä jopa parantua oireista kokonaan. Monet olivat olleet tosi kauan sairaita, jotkut koko elämänsä ajan, ja useat olivat kokeilleet aikaisemmin monia eri vaihtoehtomenetelmiä ilman, että olisivat mainittavasti saaneet apua. Ryhmän henkinen hyvinvointi parani vähitellen, he tulivat rauhallisemmiksi ja iloisemmiksi, rennommiksi ja avoimemmiksi toisia ihmisiä kohtaan. Tärkeää oli se tosiasia että he vihdoin olivat löytäneet tehokkaan työkalun kamppailuunsa sairauksiaan vastaan.

Astma- tai allergialääkitys ennen projektia oli 29 henkilöllä. Heistä 15 henkilöä ilmoitti että projektin lopussa lääkitystä voitiin vähentää tai lopettaa kokonaan. Kolme muuta henkilöä totesi, että he ovat vähentäneet jotain muuta lääkitystä. Testien mukaan koko ryhmällä oli terveys yleisesti ottaen parantunut, samoin sekä keskittymiskyky sekä energiataso oli merkittävästi parantunut. Depressio/alakuloisuus oli vähentynyt, stressialttius vähentynyt ja erilaiset kiputilat olivat vähentyneet 31 %.

Karoliinisen sairaalan lääketieteellisistä testeistä käy ilmi, että keuhkokapasiteetti lisääntyi tilastollisesti merkittävästi. Sekä FEV1 että FVC olivat lisääntyneet suurimmalla osalla osallistujista. Tämä siitä huolimatta että projekti tehtiin syksyllä, jolloin hengitystieongelmista kärsivien vointi yleensä hieman heikkenee. Qigongharjoitus vaikuttaa siten että kaikki arvot tulevat normaaleiksi. Jos arvot ovat jo hyvät, ne eivät muutu. Se voi olla syynä siihen että testeissä ei näkynyt mitään merkittävää muutosta pulssiarvoissa eikä verenpainearvoissa.

Projektin lopputuloksena voidaan todeta että Zhineng Qigongin harjoittamisella on positivinen vaikutus astmaan ja allergiaan. Treenaaminen vahvistaa ja sillä on positiivinen vaikutus terveyteen kokonaisvaltaisesti, ei pelkästää astmaan ja allergiaan vaan myös moniin muihin terveysongelmiin. Projektin hyvä ja selvä tulos on saavutettu treenaamalla vain vapaa-aikana. Tulokset tulevat vieläkin paremmiksi ja selvemmiksi jos treenaa kokopäiväisesti tietyn ajanjakson, kuten esimerkiksi Kiinassa, 25 päivän ajan. Harjoituksen tulokset riippuvat paljon siitä mitä qigongia treenaa sekä minkä opettajan valitsee. Jälkimmäinen asia on erityisen tärkeää henkilöille, joilla on huono terveys.

Alla olevista kaaviosta käy ilmi, kuinka monta prosenttia osallistujista koki terveydentilansa parantuneen. (Allmän hälsa=Yleisterveys, Fysisk ansträngning=Fyysinen rasitus, Mkt bättre=Paljon parempi, Bättre=Parempi, Lika=Sama, Sämre=Huonompi, Mkt sämre=Paljon huonompi, Medicinering mot astma=Astmalääkitys, Helt slutat=Lopettanut täysin, Minskat=Vähentänyt, Oförändrat=Sama, Ökat=Lisännyt, Problemminskning efter projekt=Ongelmien väheneminen projektin jälkeen, Smärta=Kipu, Stress=Stressi, Depression=Masennus)

Parannuksia projektin aikana yleisterveyden suhteenParannuksia projektin aikana fyysisen rasituksen suhteenParannuksia projektin aikana astmalääkityksen suhteen

Ongelmien väheneminen projektin jälkeen