Qigongprojekti rintasyöpäyhdistyksen Amazona kanssa 2003

Tukholman läänin rintasyöpäyhdistyksestä 'Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län’  52 jäsentä suoritti syksyn 2003 aikana projektin European Zhineng Qigong Centerin ohjauksessa. Projektin nimi oli ’Projekt 2003’. 12 tunnin peruskurssin lisäksi harjoiteltiin yhtenä iltana viikossa kolmen kuukauden ajan, yhteensä 34 tuntia. Arviointi perustui kyselyyn ja siihen osallistumiseen vaadittiin vähintään 24 tuntia harjoittelua. Useat saivat todella hyviä tuloksia sekä yleisellä tasolla että tyypillisissä rintasyöpäpotilaiden ongelmissa.

Rintsyöpäyhdistyksen jäseniä harjoittelemassa Zhineng Qigongia

Potilasyhdistyksen jäsenet saivat Qigongmestari Su Dongyuen ohjauksessa oppia ja yhdessä harjoitella Zhineng Qigongia. Zhineng Qigong on yksinkertainen ja luonnollinen harjoitusmuoto, jonka tavoite on antaa ihmisille parempaa elämänlaatua. Aikaisempien astmaatikoiden, allergikkojen ja migreenipotilaiden projektien hyvien tulosten perusteella ’CURO – Riksföreningen för Cancersjuka’ –yhdistys osallistui projektin rahoitukseen.

Osallistujien terveydentilat ennen projektin alkua vaihtelivat, suurin osa oli rintasyöpähoitojen jälkeen todettu terveiksi. Jotkut olivat aktiivisessa hoidossa ensimmäistä kertaa tai sairauden uusiuduttua. Useat kärsivät stressistä, kivuista, matalasta energiatasosta ja muista nykyihmisen tyypillisistä ongelmista.

Kyselyvastauksista on nähtävissä, että 71 % osallistujista on tullut paljon terveemmiksi tai kipujen suhteen paremmiksi. 74 % on saanut vastaavasti helpotusta stressioireisiin. Masennuksen kyseessä ollessa 32 % vastasi, että heidän tilanteensa oli tullut paljon paremmaksi. Kuumat aallot, joka on tyypillistä rintasyöpähoidon jälkeen, vähenivät myös. Seitsemän henkilöä viidestätoista, joilla oli kuumia aaltoja, koki, että he saivat parannusta.

Zhineng Qigong ei käsittele yksittäisiä sairauksia. Harjoittelun pitäisi johtaa siihen, että koko ihminen vahvistuu ja että sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen vaikutetaan parantavasti. Arvioinnin pohjalta voidaan siten huomata, että osallistujat ovat saaneet parannusta moniin erilaisiin ongelmiin. Tämä vaikka harjoitteluaikaa oli suhteellisen vähän.

Projektin tulokset kaavioina. Depression=masennus, Energi=energiataso, Smärta=kipu, Stress=stressi, antal=lukumäärä, Mkt bättre=paljon parempi, Bättre=parempi, Lika=sama, Sämre=huonompi, Mkt sämre=paljon huonompi

Projektitulos: masennuksen väheneminen Projektitulos: energiatason kohoaminen Projektitulos: kipujen väheneminenProjektitulos: stressin väheneminen