Qigongprojekti Stena Line -varustamossa vuonna 1997

Stena Linen henkilökuntaa harjoittelemassa Zhineng Qigongia21 Stena Linen työntekijää harjoitteli Zhineng Qigongia qigongmestari Su Dongyuen johdolla yhdeksän ja puoli päivää huhtikuussa 1997. He kaikki olivat pitkällä sairaslomalla kipujen takia, jotka johtuivat vammoista olkapäässä, niskassa ja selässä. Monilla oli univaikeuksia ja jatkuvaa päänsärkyä. Ongelmat rasittivat myös henkisesti monia. Harjoittelun tarkoitus oli poistaa tai vähentää osallistujien kiputiloja sekä parantaa yleistä terveydentilaa.

Projektin jälkeen yleisesti ottaen jokainen osallistuja on saanut parannusta sekä fyysiseen että henkiseen tilaansa. Jotkut paranivat kokonaan sairaudestaan. Ne jotka eivät parantuneet fyysisesti ihan kokonaan voivat kuitenkin henkisesti paremmin. He huomasivat saavansa Zhineng Qigong -harjoittelusta apua ja helpotusta terveydentilaansa.

Satama- ja merenkulun terveysjärjestö ja Stena Linen henkilöstöosasto suunnittelivat yhdessä kyselylomakkeen, johon vastattiin ennen ja jälkeen qigong-kurssin. Tutkiva lääkäri mittasi pulssin samoissa olosuhteissa ennen ja jälkeen treenauksen. Kävelypulssi laski 117,5:stä 101,5:een lyöntiin minuutissa, mikä osoittaa että sydän rasittuu merkittävästi vähemmän ja että terveys kokonaisuudessaan parani.

Osallistujien, jotka kokivat kipujensa, uniongelmiensa ja depression parantuneen 9 päivän qigong-harjoittelun jälkeen, osuus prosentteina

Kaaviosta käy ilmi, kuinka monta prosenttia osallistujista koki kipujensa, uniongelmiensa ja depression parantuneen 9 päivän qigong-harjoittelun jälkeen. (Smärta=kipu, sömnlöshet=unettomuus, depression=masennus)

Keskimääräinen muutos kävelypulssissa, testattu ennen ja jälkeen 9 päivän qigong-harjoittelua

Kaaviosta käy ilmi keskimääräinen muutos kävelypulssissa, testattu ennen ja jälkeen 9 päivän qigong-harjoittelua. (Pulsmätting=pulssinmittaus, Före kurs = ennen kurssia, efter kurs = kurssin jälkeen)