Qigongprojekti astma-, allergia- ja migreeniyhdistysten kanssa vuonna 2000

Tukholman läänin astma- ja allergiayhdistys ('Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län'), Tukholman läänin migreeniyhdistys ('Migränföreningen i Stockholms län') ja European Zhineng Qigong Center järjestivät yhdessä syksyllä 2000 projektin nimeltään ”Projekt 2000”. Molempien potilasyhdistysten jäsenet saivat European Zhineng Qigong Centeriltä, Qigongmestari Su Dongyuen opastamana, oppia ja yhdessä harjoittaa Zhineng Qigongia. Viitaten hyviin tuloksiin, jotka saavutettiin vuoden 1997 Astma- ja allergia-projektissa, Ruotsin terveys- ja sairaanhoitolautakunta päätti osallistua Projekt 2000 –projektin kustantamiseen.


Astma- ja migreenipotilaita harjoittelmassa Zhineng Qigongia

Kaiken kaikkiaan osallistujat harjoittelivat yhdessä 80 tuntia, jaettuna kahdeksalle viikolle. Välittömästi ennen ja heti projektin jälkeen osallistujat kävivät lääkärintarkastuksessa. Allergicentrumin ylilääkäri dosentti Olle Zetterström Linköpingin yliopistosairaalasta tutki astmaatikot ja allergikot ja Migränskolanin johtaja Bjarne Lembke, erikoistunut työterveyshuoltoon, tutki migreenipotilaat. Lääkärintarkastuksen lisäksi kaikki vastasivat myös erilaisiin kysymyksiin koskien terveydentilaansa, kipua, stressiä, energiatasoa jne. Osallistujen ikä vaihteli 20-75 vuoteen. Heidän terveydentilansa vaihtelivat myös, jotkut kärsivät paljon sairaudestaan, joillakin oli vähemmän vaivoja. Toiset lääkitsivät itseään enemmän, toiset vähemmän. Osallistujat kärsivät astman, allergian ja migreenin lisäksi isosta joukosta muita terveysongelmia, sekä fyysisiä ett psyykkisiä. Useampi kärsi alakulosta/masennuksesta.

Jotta henkilö sai olla mukana lopullisessa arvioinnissa vaadittiin, että hän oli osallistunut vähintään 75% harjoitteluajasta, eli vähintään 60 tuntia kahdeksastakymmenestä. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että migreenipotilaiden tulos muistuttaa sitä, mitä astmaatikot saavuttivat edellisessä projektissa, kun taas astmaatikoiden/allergikoiden tulokset ovat tällä kertaa vielä paremmat kuin vuoden 1997 projektissa. Ryhmälle kokonaisuudessaan, molemmille potilasryhmille yhdessä, on esimerkiksi yli 70% osallistujille kivut vähentyneet tai hävinneet kokonaan. Sama koskee stressiä.

Astmaatikoista 14% lopetti astmalääkityksensä kokonaan, sen lisäksi 48% vähensi lääkitystään kuitenkaan sitä lopettamatta. Loput 38% käyttivät saman verran lääkkeitä ennen ja jälkeen projektia. Kukaan ei lisännyt lääkitystään vaikka tälle potilasryhmälle on tavallista, että tähän aikaan vuodesta on lisättävä lääkitystä kun tulee kylmempää ja kosteampaa. Dosentti Olle Zetterström kirjoittaa, että tämä on ”ilmeinen muutos” jota ”todennäköisesti voidaan kuvailla kliinisesti merkitykselliseksi”.

Migreenipotilailla oli joillakin selkeästi huomattavissa lääkityksen vähentämistä, kun taas ryhmälle kokonaisuudessaan ei pystytty havaitsemaan selkeää kehityssuuntaa. Bjarne Lembke kommentoi tätä raportissaan siten, että on ”hyvin suurta yksilöllistä vaihtelua” ja että ”koska migreeni on hyvin yksilöllinen sairaus, on vaikea analysoida ainoastaan vaikutusta migreeniin vaan täytyy tarkastella kipusyndroomaa kokonaisuudessaan”.

Zhineng Qigong ei käsittele yksittäisiä sairauksia kuten esimerkiksi astmaa ja migreeniä. Harjoittelun pitäisi johtaa siihen, että koko ihminen vahvistuu ja että sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen vaikutetaan parantavasti. Arvioinnin pohjalta voidaan siten huomata, että osallistujat ovat saaneet positiivisia vaikutuksia paljon muuhunkin kuin astmaan, allergiaan tai migreeniin. Jotkut saavat tuloksia aika nopeasti, toisille tämä vaatii enemmän aikaa ja harjoittelua.

Muutoksia lääkekulutuksessa

Muutoksia lääkekulutuksessa. Kuvassa näytetään lääkitystä lopettaneiden ja lääkitystä vähentäneiden osallistujien määrä prosentteina sekä niiden osallistujien määrä prosentteina, joiden lääkekulutus ei muuttunut. (Avslutat=lopetettu, Minskat=vähennetty, Oförändrat=sama)

Kipujen, stressin ja masennuksen väheneminen

Kipujen, stressin ja masennuksen väheneminen. Kuvassa näytetään parannusta kokeneiden osallistujen määrä prosentteina. (Smärtor=kivut, Stress=stress, Depression=masennus)

Yleisterveyden, energiatason ja keskittymiskyvyn kohoneminen

Yleisterveyden, energiatason ja keskittymiskyvyn kohoaminen. Kuvassa näytetään parannusta kokeneiden osallistujen määrä prosentteina. (Allmänhälsa=yleisterveys, Energinivå=energiataso, Koncentration=keskittymiskyky)