Tutkimukset

Samoin kuin kaikilla muilla aloilla, tieteellinen perusta on tärkeä myös qigong-menetelmille. Tässä esitellään muutamia tieteellisiä tutkimusraportteja, jotka tukevat sitä, mitä olemme kertoneet qigongin vaikutuksista. Tässä yhteydessä on huomioitava, että tulokset koskevat ainoastaan mainittua qigong-opettajaa ja qigong-menetelmää. Tulokset eivät sellaisenaan koske muita opettajia tai menetelmiä. 

Tulehdus

Otsikko: Effects of Zhineng Qigong on Experimental Inflammation and Neutrophil Chemiluminescence.
Qigong-opettaja: Su Dongyue.
Professori: Chen Xiangyin.
Laitos: Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China.
Julkaistu: "Journal of Microcirculation" (China), # 3, 1993.
Tulos: The results showed that Zhineng Qigong could significantly inhibit carrageenan-induced rat paw edema (p<0.01) and stimulate neutrophil CL in vitro (p<0.01).
Palkinnot: Paras tieteellinen raportti, The First World Traditional Medicine Conference (USA, april 1994)

Muisti ja oppimiskyky

Otsikko: Effect of Zhineng Qigong on Receptor activity of Brain Synaptic Membranes in rats.
Qigong-opettaja: Su Dongyue.
Professori: Zuo Pingping.
Laitos: Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China.
Julkaistu: "Oriental Science Qigong" # 3, 1993.
Tulokset: The receptor of rat brainsynaptic membranes can successfully recieve the information of Zhineng Qigong, cerebral cortex and hippocampus (both have close relation to learning and memory) and the function of M-receptor were enchanged by increasing the affinity with their ligand.
Palkinnot: Paras tieteellinen raportti, The International Somatic Science Conference (USA, May 1995).

Syöpä

Otsikko: Effects of Zhineng Qigong on Sarcoma (S-180).
Qigong-opettaja: Su Dongyue.
Professori: Li Mei et al.
Laitos: Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China.
Julkaistu: "Oriental Science Qigong" #1, 1993.
Tulokset: S-180 was significantly inhibited by Zhineng Qigong. The inhibition rate was 84.4% (p<0.001). Both light and electron microscope showed that the tumor cells degenerated.
Palkinto: The International Somatic Science Conference (USA, May 1995).