Zhineng Qigongin erityispiirre ja qigongharjoituksen vaikutuksia

Erityispiirre – tärkeitä käsitteitä

Qi

Zhineng Qigong, kuten kaikki qigongmenetelmät, rakentuvat ensisijaisesti itämaiselle tiedolle ihmisen oppimisesta lisätä ja käyttää qitään. Käsite qi voidaan suomeksi kääntää ”elämänvoima” tai ”elinvoimainen energia”. Qigong on itseharjoitustaito keholle, mielelle ja qille ja sana qigong tarkoittaa kirjaimellisesti qi:n harjoittelemista tai käsittelemistä . Hyvää qigongmenetelmää hyvän opettajan opettamana harjoittava henkilö voi nopeasti lisätä ja parantaa qitään.

Vaikka käsitettä qi ei länsimaisessa sairaanhoidossa käytetäkään, voidaan osa qigongin positiivisista vaikutuksista selittää myös koululääketieteellisin termein, esim. parempi verenkierto, lisääntynyt liikkuvuus, parempi ryhti ja parantunut immuunipuolustus.

Qi-kenttä

Qi-kenttä on Zhineng Qigongin tärkein ominaisuus. Kun monta henkilöä harjoittelee yhdessä kokeneen, paljon gong fua omaavan opettajan opettamana, syntyy vahva qi-kenttä. Kun qi-kentän laatu paranee, lisääntyy todennäköisyys hyviin harjoittelutuloksiin, kuten parantunut terveydentila tai vahvempi gong fu. Qi-kentän luominen ja käyttäminen tällä tavalla on Zhineng Qigongin ainutlaatuinen piirre.

Gong fu

Kiinalaista käsitettä gong fu käytetään kuvaamaan taitoja, jotka voidaan saavuttaa määrätietoisen ja kovan työn kautta. Qigongin yhteydessä sanomme, että gong fu on vahvempi kun tehdään liikkeet paremmin, ollaan motivoituneita harjoittelemaan ja omataan syvempi ymmärrys menetelmästä ja sen filosofiasta. Henkilön gong fu heijastuu myös hänen tapaansa käyttää kehoaan, mieltään ja qitä. Kehon pitäisi olla rento, harmoninen ja pehmeä kuin lapsella. Henkilön käyttäytymisestä ja ajattelutavasta käy ilmi mielen laatu. Henkilö jolla on vahva gong fu on toisia kunnioittava, luotettava ja ystävällinen.

Qigongharjoittelun vaikutus

Zhineng Qigongin avulla voivat niin fyysiset kuin psyykkisetkin vaivamme vähentyä tai voimme päästä niistä kokonaan eroon. Harjoittelusta on paljon hyötyä myös täysin terveille, aktiivisille ihmisille. Qigongharjoituksella voi olla muun muassa seuraavanlaisia vaikutuksia:

  • Kivuton, rentoutunut ja helposti hallittava joustava keho. Rentoutuneen ihmisen kehossa veren ja qi:n virtaus toimii hyvin, mikä on kaiken terveyden edellytys.
  • Selkeä mieli, ilman häiritseviä ajatuksia.
  • Kärsivällisyyden ja keskittymiskyvyn lisääntyminen sekä stressin väheneminen.
  • Elinvoiman säilyminen korkeaan ikään asti.
  • Parempi terveys ja hyvinvointi. Kun voi itse hyvin, myös suhteet toisiin ihmisiin ovat paremmat.

Monet ihmiset ovat saavuttaneet todella hyviä tuloksia qigongharjoituksen avulla. Omista kertomuksista ja kurssiraporteista voit lukea enemmän siitä, miten Zhineng Qigong -harjoitusten tekeminen on konkreettisesti parantanut ihmisten elämää.